Posted in اخبار مساجد آسماری

انتصاب جدید در اداره دامپزشکی شهرستان مسجد سلیمان

در متن این ابلاغ آمده است : بدینوسیله و به موجب این ابلاغ  جنابعالی به عنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان…