Posted in دسته‌بندی نشده

مرگ ناگهانی مرد ثروتمند هنگام رقص وسط مسابقه +عکس

مرگ ناگهانی مرد ثروتمند هنگام رقص وسط مسابقه  مردی که وسط مسابقه در حال رقص و حرکات موزون بود ناگهان…