چرا زنگ زود هنگام تودیع ومعارفه ریاست شبکه بهداشت ودرمان مسجدسلیمان به صدا در آمد؟

 

سوال اینجاست  آیا این جابجایی وعزل ونصب به نفع مردم است؟ و یا مافیا و رانت خوران حوزه بهداشت و درمان ولات ولوت های سیاسی شهرستان کسانی که سالها  قبل از حاکم بودن مدیرانی خنثی و بی عرضه در این عرصه به نان ونوایی رسیده اند.

 

چند صباحی بود که بنا به دلایلی غیرخیرخواهانه  شعار رفتن دکتر ابراهیمی که ازفرزندان باغیرت وپرتلاش همین دیار است توسط عده ای که هیچ وقت خیر خواه مردم نبوده اند درجلسات  شبانه  و پشت اتاق فکرهای مخوفی که معمولا کنار دست و بیخ گوش این و آن مدیر،این وکیل وآن وزیر،بعنوان مشاولین،محا فظین،همراهان و… به شکل مرموزی شکل می گیرد سرداده شده بود.حال سوال اینجاست اگر این جابجایی بواسطه یک برنامه بررسی عملکرد و شرح وظایف بوده چرا باید از چند ماه قبل این خط و نشان کشیدن ها در گعده های شبانه توسط عده ای لات شکم گنده سر داده شود؟

 

سوال دیگر اینکه آیا دکتر ابراهیمی عملکرد ضعیفی داشته است و یا بخاطر اینکه با لابی های زر، زور  حشر و نشر نداشته و وقتی برای پاچه خواری در گعده های شبانه نگذاشته بوده باید می رفت؟

اگر ابراهیمی مدیرناتوان بوده است پس چرا درهفته دولت بعنوان مدیر نمونه انتخاب شده بود؟یا انتخاب مدیران نمونه با عرض معذرت کشکی وبی مبنا است که قطعا اینطور نیست!پس به جرات می توان اعلام داشت یک مدیرنمونه بواسطه……عزل شد!

 

سوال بعدی چرا جناب فرمانداردرمقابل عزل مدیر نمونه خود دفاع جانانه ای نکرد؟ اگر چه برای این صاحب قلم جواب این دست سوالها کاملا مشخص است اما از فرماندار تلاشگر وسخت کوشمان انتظار بیشتری داشته وداریم گاهی می ارزد تا پای عزل خود پای ابقا مدیری ایستاد!

حال بماند که یک مدیر بومی وبا انگیزه حذف شد و یک غیر بومی جایگزین آن شد و یا یک پزشک با تجربه حذف شد و یک جایگزن با مدرکی پایین تر که سالهای پیش در عرصه دانشگاه آزاد بعنوان مدیر گروه کارنامه ای نچندان قابل قبولی را از خود بجا گذاشته است را به میدان آوردند!؟

 

جای بسی تعجب است که چرا جناب دکتر نظری ریاست دانشگاه جندی شاپوردر اولین روزهای خود تبر تدبیر خود را برتنه درختی نشاندند که با تمام وجود درحال خدمت گزاری به شهروندان مسجدسلیمانی بوده است و افکارعمومی از عملکرد وی رضایت خاطر داشتند معلوم می شود سمبه پر زوری پشت این حکایت تلخ بوده است ای کاش مدیران ما توان ایستادن ونه گفتن درمقابل برخی… داشتند اما افسوس… وای کاش به این باور می رسیدند بالاتر از حفظ میزهای خود حق مردم است” اینجا جای دارد به نه گفتن دکتر ایدنی درودی گفت”

 

ای کاش جناب دکتر نظری حاضر به شنیدن حرف نخبگان واصحاب رسانه بعنوان نماینده بخشی ازافکار عمومی میشدند و به بهانه ی مشغله های زیاد گوش مدیر دفتر خود را در اختیارما نمی گذاشتند.درست است سر ابراهیمی به ناحق بریده بریده شد وشاید در مناصب بالاتری درسطح استان قرار گیرد اما درحق مسجدسلیمان جفا وکم لطفی نابخشودنی صورت گرفت از امروز تا استقرار مدیری توانمند تر از دکتر ابراهیمی در این جایگاه هر جفایی در حق بیماری شود حق الناسی است که امثال دکتر نظری وصاحبان اهرم های فشار وتریبون داران مدعی باید در محضر پروردگار جواب گو باشند البته  اگرچه این روزها به واسطه فشارهای سیاسی هرحق الناسی وهر شایسته بدون حامی زیر پا له می شودخصوصا در دیار ما این موضوع پررنگتر است! وفریاد رسی هم نیست.

 

درهر محکمه وفضایی حاضرم به اثبات برسانم عزل دکتر ابراهیمی به گواه اکثریت عقلای شهر،اصحاب رسانه،نخبگان وحتی جامعه پزشکی به صلاح مردم نبوده وسودش درنهایت به جیب مردم نخواهد رفت.

جناب دکتر نظری اگرچه ظاهرا مشغله هایتان زیاد است اما خوب است بدانید دکتر ابراهیمی در یک شرایط کاملا نابسامانی در این منصب قرار گرفت در حالی که مسجدسلیمان از درد پنج سال طبابت یک پزشک “قلابی”در تب وتاب می سوخت  سکان هدایت این شبکه را به دست گرفت!او راه درست را انتخاب کرده بود و برای رسیدن به قله شاخصه های بهداشت ودرمان دست یاری بسوی همه ادارات کشیده بود و از همه مدد خواست و توانست مسیر ناهموار سابق را با تعامل با سایر دستگاهها سرعت ببخشد کاری که هر کسی هنرش را ندارد! حتی شاید خود جنابعالی!اگرچه او هم پرمشغله بود ولی برای شنیدن حرف مردم وقت میگذاشت به همین خاطر به این نتیجه رسید که تعطیلی بیمارستان ۲۲بهمن قدیم یک حرکت اشتباه ویک ظلم اشکار بوده است به همین واسطه در تلاش راه اندازی مجدد این بیمارستان برآمد! و تاحدودی این مهم را به سرانجامی رساند.

جناب دکتر نظری پر مشغله خوب است بدایند اوبدرستی دریافته بود برای جذب برخی تخصص ها وافزایش سطح تشخیص های پزشکی وکاهش حجم مراجعات بیماران به شهرهای هم جوار باید درجهت تجهیزات درمانی گامهای اصولی بردارد ولذا عزم خود را برای استقرار دستگاه (ام.ار.ای) دراین شهرستان به میدان اورد(ام.ار.ای)که از چند سال قبل مجوز خرید واستقرار ان گرفته شده بود اما بدلایلی ازجمله مهیا نبودن محل استقرار ونصب ان سهم دیار دیگری شده بود!اما پیگیرهای دکتر ابراهیمی و باحمایت امام جمعه مطالبه گرمان و فرماندار وهمراهی دکتر ایدنی دستگاه مذکور آمد و در یک قدمی بهره برداری می باشد(ساختمان موردنیاز دربیمارستان قدیم احداث شده و گروه نصابان خارجی شرکت فروشنده درحال نصب بوده وظرف یکماه اینده بنام پهلوان زور نزده به بهره برداری خواهد رسید)

 

جناب دکتر نظری پر مشغله خوب است بدانید بیمارستان راه اندازی شده نمره دو فاقد سیستم امحا زباله های عفونی بود و تا قبل ازایشان راه اندازی ان درحد شعار بارها درکارگروه پسماند مطرح شد و بس اما با سماجت ایشان و سایر همکاران این مهم هم گره گشایی شد و پس از ماهها قول وقرار عملیاتی گردید!

جناب دکترنظری پر مشغله باتلاش های ایشان بستر وشرایط احداث وراه اندازی ۹پایگاه بهداشتی در دل محلات فراهم شد که به نوع خود حرکت و قدمتی ماندگار بود. باسماجت وتلاش ایشان مجتمع عالی سلامت پا برجا ماند!

دیگراز مطرح کردن تلاشهای ایشان برای جذب نیرو متخصص،ساماندهی ارائه خدمات دربیمارستان رها شده ۱۶۷تخته خوابی نمره دو و سایرمراکز بهداشتی ودرمانی دولتی و شخصی،…حرفی به میان نمی اورم چون ظاهرا مشغله شما بیش از معمول است اگر چه در چند سطری نوشته ام خطاب به شما مدیر پر مشغله بوده اما طرف اصلی این نوشتار جناب وزیر است چرا ایشان به جهت تربیت مکتبی که دارند خود راحتما پاسخگو می دانند و برای خواندن وشنیدن دردها وقت دارند اگرچه وزیرند. او باید جواب گویی این جفا ونامهربانی باشد!شما اگر برای شنیدن حرف های ما وقت نداشته اید اما مطمئنا باید برای پاسخگوی به جناب وزیر سراسیمه تاتهران  بدوید!

 

“”جناب اقای دکترهاشمی وزیر مکتبی دولت تدبیر وامید””

 

ایامی توان امید داشت در دولت تدبیر وامید رنج ها ودردهای درمانی این مرز وبوم سریالش به قسمت آخر برسد؟

سرزمین من از ادوار گذشته تاکنون ازدولت مهرورزی گرفته تا دولت تدبیر وامید همواره مرهمی جز گفتار درمانی بر زخمهایش گذاشته نشده است هم چنان شلاق های بیکاری بر شانه جوانان این دیار نواخته می شود،مسکن مهرمان روی زمین مانده وحتی برخی جاها حق حقوق شهروندانمان هم خورده وبه یغما رفته ودادرسی هم نیست،شمابهتر می دانید هوای دولت تان را داشتیم وبیش از ۷۵درصد ارا همشهریان من بنام دولت امید به صندوق ریخته شد اما هوایی برای نفس کشیدن نداریم درطول هفته و ماه روزهایی می شود که بچه هایمان را از رفتن به کلاس درس ودانشگاه محروم می کنیم چون هوا نداریم،آب کارون بی گناه مان را هم بنام شرب اما برای مصارف صنعتی وکشاورزی آهسته وآرام با مجوز دولت مردان ونیم نگاه تریبون بدستان می دزدند درحالی که طرح آبیاری اراضی دیم ۵۵۰ هزارهتکاری رهبرمان برای نجات خوزستان سالهاست روی میز آن  و این مدیر کل … خاک می خورد! دانش آموزان  معصوم  وبی دفاع مدارسمان در سرما بخود می لرزند ودرگرما میسوزند ودرپاسخ مدیر کل آموزش وپرورشمان تدبیرش توصیه به صبر وتحمل است!شهرکهای صنعتی یمان اکثر متروکه ویا در مصادره بانکها می باشند سهمی که از اعتبارات نصیب مان می شود بامیزان عقب افتادگی ها هم خوانی ندارد و درحد یک صدقه است که بدون شک جواب گو این همه عقب افتادگی های عمرانی نبوده ونیست!جاده های مواصلاتی یمان غیراستاندار بوده وهمواره شاهد مرگ ومیر عزیزانمان هستیم!هنوز درگوشه وکنار شهرمان عقرب زدگی موجب مرگ همشهریهایمان میشود هنوز ناچاریم برای درمان به شهر بالا دست پناه بیاوریم درشهر خود برای درمان حق انتخاب نداریم

جناب اقای دکتر هاشمی شاید بفرمایید چرا این دردها رو بمن می گویید جوابمان این است:

اول اینکه در میز گرد دولت سرزمین من حامی ویاوری ندارد، واز طرفی عزل مدیرنمونه شبکه بهداشت ودرمان شهرمان بهانه شدبرای انتقال این دردها رو به شما اوردیم واما بگذاریم وبگذریم انگشت اشاره خود را به سوی دردهایی میکشیم که چاره درمانش منتظرتدبیر حضرتعالی است.

جناب  اقای دکتر هاشمی

دردها ورنج هایی که در حوزه بهداشت ودرمان هستند انگار قصد ماندگاری دارندکه بدون شک برای حل انان اراده ای فراتراز یک مدیر شبکه را می طلبد.

جناب دکتر هاشمی

متاسفانه از ادوارگذشته تاکنون به هر دلیل ازجمله رسا نبودن صدای مطالبه گری مردمان دیارمان تاکنون نسبت به وضعیت بهداشتی درمانی شهرستان مسجدسلیمان ازسوی مسئولین دانشگاه جندی شاپور کوتاهی وکم لطفی های نابخشودنی بعمل امده است.همواره درتقسیم اعتبارات وتامین نیروی متخصص درمضیقه بوده ایم،ازطریق نسخ تجویز شده پزشکان وبیمارستانهای شهرستانهای همجوار آمار مراجعه شهروندان مسجدسلیمانی که برای درمان خود ناچارا دست به دامن اطبا شهرهای همجوار شوند را بدست اوردید،تا متوجه عمق فاجعه خدمات درمانی دراین شهرستان شوید.

 

اگرچه پس سالها تاخیر بیمارستان ۱۶۷تخته خوابی به مرحله بهره برداری رسید و اگرچه درجانمایی محل احداث این بیمارستان بی تدبیری نابخشودنی صورت گرفت و از طرفی به واسطه افتتاح این بیمارستان بیمارستان ۲۲بهمن قدیم به تعطیلی انجامید  و به جهت طولی بودن شهرستان بخش قابل توجه ای از شهروندان گلایه مند شدند و از طرفی ارائه خدمات کافی نیازمند تامین کادر نیروی انسانی تاسیسات.خدمات.پرستاری.پزشک متخصص.اداری…بوده که نسبت به ان بی توجه ای شده است!جناب آقای وزیر مردمان این دیار ازحق انتخاب درخصوص درمان خود محروم به معنای واقعی هستند! چرا که باکبمود ونبود اکثرتخصص ها دراین شهر روبرو هستیم !

 

آیاحق مردم شهرمن برخورداری از دو پزشک تمام وقت متخصص مغز واعصاب نیست؟آیاحق مردم این دیاربرخورداری دو پزشک تمام وقت متخصص ارتوپد.جراح عمومی.چشم.گوش وحلق وبینی.قلب وعروق.داخلی.طب اورژانس.روماتولوژی…نیست حال بماند اکثر این تخصص ها را یا نداریم ویا یکی دو روز درهفته ویا انحصاری می باشند این بیمارستان فاقد بهیار مرد می باشد.برای انتقال بیماران خود بامشکل جدی روبرو بوده تاجایی که امام جمعه به میدان آمده و با التماس به شهروندان یک امبولانس خریداری نمودند و هنوز منتظرتحقق وعده تامین دودستگاه آمبولانس شما هستیم!درمانگاه تخصصی این بیمارستان محدودیت شدید پزشک متخصص دارد!برای راه اندازی بخش ان.سی.یو.نیاز به فوق تخصص اطفال داریم!بیمارستان فافد دستگاهها وتجهیزات تشخیصی مانند سی.تی اسکن/ام.ار.ای.میباشدبه همین واسطه اکثرا بیماران ناچارند برای درمان خود به شهرهای هم جوار پناه ببرند!جناب وزیر خلاصه کنم: راه اندازی بیمارستان ۲۲بهمن قدیم یک ضرورت غیر قابل انکار است!

ارتقا رتبه شبکه بهداشت  ودرمان مسجدسلیمان به دانشکده ویا دانشگاه علوم پزشکی ازجمله حقوقی بوده که سالهاست روی زمین مانده است.

طرح مجتمع عالی سلامت برای استمرارخود نیازمند حمایت بیشتر است.

بیمارستان۱۶۷تخته خوابی نمره دو برای ارائه خدمات بیشتر باید مورد بازنگری وتوجه بیشتری قرار گیرد.

تخیصص اعتبارات ونیروی متخصص با سرانه جمعیت شهرستان غیر قابل مقایسه است که باید موردعنایت ویژه قرار گیرد.

وامادرعنایت ازشما می خواهیم موضوع عزل وبرکناری ریاست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مسجدسلیمان را مورد بررسی وریشه یابی قرارداده تا حداقل ازاین به بعد شاهد این دست تغییرات درسطح حوزه مدیریت وزیری مکتبی مانند حضرتعالی نباشیم .

به امید روزهای خوب برای دیارمان

محمدرضاکرمزاده کارشناس ارشد جامعه شناسی

Author: مسجد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *